Hjem

Arbejdsudvalg under Dansk Gravhundeklub

 

Medlems møde Vestjylland 2016

 

Den 10. oktober afholdt Vestjyllandsudvalget medlemsmøde i Humlum sognegård.

15 medlemmer var mødt op og deltog i fællesspisningen (gule ærter med det hele)

Fra bestyrelsen deltog Jørgen Harrild Jensen.

Formandens beretning og regnskabet blev vedtaget uden bemærkninger.

Fra udvalget afgik

Erik Andersen og Henning Sørensen

der iikke ønskede genvalg

Udvalget takker begge for deres engagement og væsentlige indsats for udvalgets arbejde.

Gitte Lassen blev genvalgt

Nyvalgte til udvalget blev

Kirsten Sandberg Lund og

Hans Henrik Lützau Lund

Udvalget glæder sig til at samarejde med de nye medlemmer.

Der blev ikke valgt suppleanter

Jørgen Fruensgaard blev genvalgt som revisor.

 

Under eventuelt udspandt der sig en længere diskussion omkring konsekvenserne af både avlsrestriktion, ophøret af afpprøvning af vore hunde i grav for fri ræv og de stigende problemer med at skaffe terræn til drevprøver.

 

Bestyrelsens repræsentant ved medlemsmødet blev opfordret til primært at tage to ting med tilbage til bestyrelsesarbejdet:

 

1.: et ønske om at få tilgængeliggjort (fx på DGK's hjemmeside) det samlede datamateriale, som ligger til grund for beslutningen om den aktuelle avlsrestriktion.

2.: En god portion frustration og skepsis overfor avslrestriktionen, som medlemsmødets deltagere finder har uoverskueligt mange utilsigtede og uhensigtsmæssige konsekvenser for det fremtidige avlsarbejde.

 

INDLÆG ELLER FOTOS TIL HJEMMESIDEN

 

Hjemmesiden kan kun blive spændende og aktuel, hvis alle i med gravhunde hjælper til.

Send jeres Indlæg med oplevelser, forslag og meget gerne gode fotografier til

 

Ib Lunding, mail : ivl37@live.dk

 

Der er ingen garanti for at alt kan komme med, men vi gør vores bedste for at medtage alle indlæg, der er skrevet i en positiv og konstruktiv tone.