Nyheder

Medlemsmøde d. 24. 10. 2018 i Humlum Sognegård


Tilstede: Jan Jacobsen, Johannes O. Hansen (formand/udvalget), Conny Frilund (bestyrelsen), Hanne Hinge, Kirsten Jacobsen, Ib Lunding (dirigent), Merete Lunding, Gitte Lassen (referent/udvalget), Jørgen Fruensgaard (revisor), Ian Gottlieb, Niels Arne Baltzer Jensen (kasserer/udvalget),


Dirigent: Ib Lunding.

Stemmetællere: Jan og Jørgen


Formandens beretning: Johannes fremlagde beretningen og den blev vedtaget. Under diskussionen udspandt der sig en debat om ringtræning. Conny Frilund tilbød sin hjælp til at få noget ringtræning startet op igen.


Fremlæggelse af regnskab v Niels Arne: Økonomien er fortsat stabil og fornuftig i udvalget.

Regnskabet blev godkendt


Valg til udvalget: Gitte og Niels Arne var på valg og begge modtager genvalg. Udvalget har i et år kørt med bare 3 medlemmer. Nu er udvalget blevet udvidet med 2 nye medlemmer :

Nyvalgte er Hanne Hinge og Jan Jacobsen. Bestyrelsen afgør ved konstitueringen, hvem som er på valg i 2019 sammen med Johannes.

Suppleant: Kirsten Jacobsen

Hjerteligt velkommen til de nyvalgte

Revisor: Jørgen (genvalgt)


Indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogle forslag.


Evt: Nyt fra bestyrelsen: Conny orienterede om at der stadig betales tilskud til rævehold. Håbet lever stadig. Spørgsmål fra deltager: Kan man bruge mårhund til træning? Svar:  Svært da mårhund dels spiller døde, dels at hundene erfaringsmæssigt ikke er specielt interesserede i mårhunde.

Repræsentanter fra bestyrelsen og kynologisk udvalg har været indkaldt til et møde i DKK, som desværre endnu ikke har fundet sted.

Conny opfordres til i bestyrelsen at arbejde for at få rygprogrammet og indexberegningen genforhandlet med DKK. Forsamlingen var enig om, at de mulige fordele ved rygprogrammet i øjeblikket overskygges af de uhensigtsmæssigheder, som det skaber ift. mulighederne for en videre avl af duelige gravhunde.

Merete foreslår, at åbne gåturene for ikke-medlemmer. Dermed kunne man måske nå ud til en ny målgruppe. Udvalget opfordres til at drøfte forslaget.

Ib opfordrer til, at udvalget overvejer at afholde DM i spor.


25. oktober. 2018

Gitte Lassen /referent


Årets Gravhund i Vestjylland 2018: Tausendfreunds Gaia ejet af Johs. O. Hansen. Træningspokalen blev vundet af Hanne Hinge og ”Verner”  STORT TILLYKKE til begge.


Udvalget ønsker alle en GLÆDELIG JUL og  GODT NYTÅR med mange spændende gravhundeaktiviteter.


DGK Vestjylland

Arbejdsudvalg under Dansk Gravhundeklub


NYHEDER

og gamle nyheder

2019
DGK-Vestjylland har fået nyt logo

Ringtræning


Vi har arrangeret 4 gange ringtræning for gravhunde hos Kaj Bech, Mads Bjerres vej 7, 7500 Holstebro.

Undervisningen står Marianne Teglborg fra DKK for.

Max. 10 – 12 deltagere.  Start mandag d. 1. april og derefter flg. Mandage: 8. april – 29. april og 6. maj.

Tilmelding senest 27. marts 2019 til gittevlassen@gmail.com , mobil 61275214.

Det koster 50 kr pr. ”plads” pr. gang. Dvs. du kan godt skifte hund undervejs.Udvalget sørger for kaffe og kage, hver gang.

Sportræning :

Er sporarbejde noget for dig og din hund? Tilmeld dig til træning, så finder du snart ud af det.

Se mere under brugsprøver


2018

Jule- nytårs -hundeluftetur :

Mødested og tid: Møllesøen i Klosterheden lørdag d. 29. december kl. 10,00.

Medbring kaffe og hvad du måtte ønske at fortære samt godt humør.

Tilmelding til Johs. på Tlf: 61332876 eller mail: johs28@hotmail.com senest d. 28.12.

Sporprøve i Vestjyllandsudvalget 19.08.2018.

Stående fra venstre sporlæggerne Tonni Tonsberg, Ib Lunding, Niels Arne Jensen og på hug Johs. O. Hansen. Dommer Kirstin Sørensen. Grethe Busk Nielsen, Knud Stæhr Lisbeth Graven Jensen, Svend Jørgensen og Hanne Hinge. Foran i midten Lone Lisbeth Jensen og Kim Marling


Prøven blev afviklet på Naturstyrelsens arealer i Klosterheden

Alle spor på prøven var lagt med blod fra Kronvildt. 40 og 20 timers sporene var lagt med færtsko.

8 hunde kom til start, idet reservehunden fik lov til at gå reservesporet.


Der startede en 40 timers hund :

Kim Marling og Rævestien Messi fik 2. pr. med 36 point.


Der var 2 stk. 20 timers hunde til start, hvoraf en opnåede præmiering :

Svend Jørgensen og Berknovs Oyca opnåede 1. præmie med 63 point og blev bedste 20 timers hund og modtog DGK's ærespræmie og kennel Stovdalen's vandrepokal


Der var 5 startende 3 timers hunde, der alle opnåede præmiering :

Lisbet Graven Jensen og Opalina's Shawn Mendes opnåede 3. præmie med 15 point.

Grethe Busk Nielsen ogSkodshøj Vall opnåede 3. præmie med 26 point

Verner og Hanne Hinge opnåede 1. præmie med 50 point

Vanja og Lone Lisbeth Jensen opnåede 1. præmie med 68 point

Grethe Busk Nielsen og Skodshøj Vodka opnåede 1. præmie med 71 point og blev prøvens bedste 3 timers hund og modtog DGK's ærespræmie, Vestjyllandsudvalgets vandrepokal og Kennel Ellebæk's vandrepokal.


Dagens dommer var Kirstin Sørensen.

Fra udvalget skal der lyde en stor tak til Kirstin og sporlæggerne for et flot stykke arbejde.  Vi nyder stor velvilje fra skovens folk, så også stor tak til dem.


Ventetiden blev fordrevet ved Møllesøens madpakkehus, hvor der er  fine toiletforhold.


Vestjyllandsudvalget afholdt gåtur i Klosterheden den 2. juni

Billeder fra en dejlig dag i næsten 30 gr. varme. Desværre var der kun mødt 6 personer og 5 hunde, men måske var det varmens skyld.

Turen gik ca. 5 km. gennem et varieret og smukt landskab med mange småsøer og mange andre tegn på bævernes aktivitet.

Den store bæverdæmning (nederst til venstre) var et af turens højdepunkter

Sporprøve i Vestjyllandsudvalget 21.04.2018.


Prøven blev afviklet på Naturstyrelsens arealer i Feldborg Nørreskov og Sjørup.

Alle spor på prøven var lagt med blod fra Kronvildt.

Færtforholdene var ikke optimale da skovbunden var knastør. Alligevel opnåede 6 af de 7 startende hunde præmiering.

40 og 20 timers sporene var lagt med færtsko.


Der var en startede på 40 timers spor. Det var Kim Marling og Lykkebjergs Messi, der fik 3. præmie med 34 point.


På 20 timer var der 2 startende :

Svend Jørgensen og Berknovs Oyca fik 2. præmie med 42 point

Johs. O Hansen og Tausendfreund's Gaia fik 2. præmie med 45 point.


På 3 timer var der 4 startende hvoraf 3 opnåede præmiering :

Peter Anderssson og Ruhårs Hermionem fik 2. præmie med34 point

Jan Jacobsen og Sasja's Amazing Alba fik 2. præmie med 38 point

Majbritt Østen og Gl. Landevej's Latika opnåede 1. præmie med 51 point og blev dermed pøvens bedste 3 timers hund og modtog DGK's ærespræmie, Vestjyllandsudvalgets vandrepokal til bedste 3-timers hund og Kennel Gravbassernes vandrepokal til yngste hund med 1. præmie.


Dr var rosetter til alle præmierede hunde.


Stor tak til dommer Ian Gottlieb og sporlæggerne som gjorde at alle fik en god dag i skoven.

Drevprøve i Vestjyllandsudvalget 03.03.2018.


Prøven blev afviklet på Naturstyrelsens arealer i Feldborg Nørreskov og Sjørup

Vi havde 12 hunde tilmeldt.

Let frost og 5 – 7 cm sne. Vekslende vind fra NØ. På trods af kulden blev det en god dag i skoven med masser af vildt og gode præmieringer.

Det blev til i alt 8 præmieringer heraf 3 stk. 1. pr. 2 stk. 2. pr. 3 stk. 3. pr.


3. præmie blev opnået af :

Grethe Busk / Skodshøj Ulla (34 p.),

Maria Busk / Skodshøj Una (35 p.),

Kim Kartved / Eikskogen´s Bine (39 p.)


2. præmie blev opnået af

Jens Skovbo / Gl. Landevej´s L Uno (44 p.),

Jørgen Fruensgaard / Askmaden´s Ida (49 p.).

Sidst nævnte unge hund drev I 40 minutter, hvis den havde holdt i 5 minutter mere, ville den have bejlet til titlen, som prøvens bedste.


Der var tre 1. præmier til følgende :

Tage Sørensen / Hallamarkas Coco (50 p.),

Eddie Moljord (N) / Villa Magnolias Emil Ludvik (56 p.),

Kim Kartved / Asta (57 p.) og dermed Prøvens Bedste og Vinder af DGK´s Ærespræmie og Vestjyllandsudvalgets Vandrepokal.


I Feldborg var der drev på både kron – og råvildt. I Sjørup var der udelukkende drev på råvildt, bl. a. et par råer med store lam fra sidste år.

En kold men dejlig dag i skoven.


Stort TILLYKKE til jer alle.

 

En stor tak til vore dygtige dommere og terrænledere og observertører, som gjorde at alle fik en god dag i skoven.


2017

Sporprøven søndag d. 27. august i Klosterheden


Vi havde 7 hunde til start. Der var tilmeldt 4 – 40 timers, 3 – 20 timers og 6 – 3 timers, men desværre har vi også svært ved at skaffe nye sporlæggere, når de ”gamle” har forfald.


Prøvens Dommer var Kim Kristensen der roste de lagte spor og planlægningen i øvrigt. 

Vejret: Sol vekslende med skyer. Temperaturen nåede de 19 grader, natten før kom der over 20 mm regn på ca. 1 time.


Vi startede 2 stk. 40 timers hunde,

Kim Marling og Rævestien Maj fik 3. pr. med 19 point.


Vi havde også 2 stk. 20 timers hunde til start, her fik

Arvid Bjertrup med Bine Av Larhjelm 3. pr. med 18 point. 

Kim Marling med Lykkebjerg´s Messi fik 1. pr. med 50 point og blev samtidig PRØVENS BEDSTE ”Elite Hund” og tildeltes DGK´s ærespræmie, samt Stovdalen´s Vandrepokal til Bedste 20/40 timers hund. Det hører med til præstationen, at Messi, undervejs kom i karambolage med et jordhvepsebo, og også blev stukket, flot gået.


Der var 3 startende 3 timers hunde. Her blev

Johs. O. Hansen og Tausendfreund´s Gaia eneste præmierede hund med 1. pr og 58 point, og blev hermed PRØVENS BEDSTE 3 timers hund og tildeltes DGK´s Ærespræmie og Vestjyllandsudvalgets Vandrepokal til BEDSTE ”3 timers hund” samt Kennel Ellebæk´s Vandrepokal til yngste hund med 1 præmie.  Her blev Gaia´s præstation fremhævet, medens førerens indsats trak ned. Det var et spørgsmål om at stole på den.


Ventetiden blev fordrevet ved Møllesøens madpakkehus, hvor der er  fine toiletforhold.

Fra udvalget skal der lyde en stor tak til Kim og sporlæggerne for et flot stykke arbejde. Klosterheden er også fremover en del af vores prøver. Vi nyder stor velvilje fra skovens folk, så også stor tak til dem.


Vestjyllandsudvalget afholdt gåtur i skovene og på klitheden omkring Lodbjerg Fyr den 13.05.2017.

Link til video på You tube :

www.youtube.com/watch?v=aG7NrldWg1I&t=23s

Kopier ovenstående link til adressefeæltet i din browser


Sporprøve i Vestjyllandsudvalget 30.04.2017.


Prøven blev afviklet på Naturstyrelsens arealer i Feldborg Nørreskov og Sjørup.

Alle spor på prøven var lagt med blod fra Kronvildt.

Prøven var udskrevet til 7 hunde, men vi fik 11 tilmeldinger.

Kim Kristensen trådte med sædvanlig hjælpsomhed til og påtog sig at dømme de overskydende 4 hunde, så alle anmeldte fik mulighed for at komme til start.


Udvalget og hundeførerne skylder Kim en meget stor tak !!


Dommere ved prøven var Gert Sønderskov og Kim Kristensen.


Ved prøven startede 2 hunde på 1000 m. 40 timer og begge fik 3. præmie :

Charolaisgården's Emma, ført af  Tina Nielsen fik 29 point og

Sasja's Monty, ført af  Merete Lunding fik 27 point


Der var tre hunde på 600 m. 20 timer :

Rævegraven Tazilak ført af  Suna Cö homan fik 70 point og 1. præmie samt

Batman's Vandrepokal.

De to øvrige hunde opnåede ingen præmiering på dagen


Der var 6 hunde på 600 m. 3 timer :

Brandlunden's Sif  ført af  Ian Gottlieb fik 70 point og 1. præmie samt   

Vestjyllandsudvalgets Vandrepokal og

Kennel Gravbassernes Vandrepokal til yngste hund med 1. præmie

Aura's Askepot ført af Michael Bredkær fik 48 point og 1. præmie

Sasja's Xia ført af Jim Emkjær fik 42 point og 2. præmie

De tre øvrige hunde opnåede ingen præmiering på dagen


De tre 1. præmie hunde imponerede i særlig grad.

Tazilak og Suna gik deres kun 2. spor sammen efter at have opnået 1. præmie i deres debutstart 1. april 2017

De to 1. præmie hunde på 600 m. 3 timer var begge debutanter og begge under 11 måneder gamle.


Fra udvalget skal lyde en stor tak til   Dommere  og Sporlæggere  for et flot stykke arbejde.

Vore 4 dygtige gæster fra Norge,

der hjemførte en 3. og to 1. præmier

Til lykke og forhåbentlig på gensyn

Drevprøve i Vestjyllandsudvalget 04.03.2017.


Prøven blev afviklet på Naturstyrelsens arealer i Feldborg Nørreskov og Sjørup

Vi havde 12 hunde tilmeldt, heraf 4  norske. Vejret var overskyet med enkelte solstrejf, let vind fra sydøst og temperatur mellem 4 og 8 +grader.


Der blev opnået to 3. præmier af :

Villa Magnolia's Ellie - ejer : Lennart  H. Snygg,  Norge og

Skodshøj Tara - ejer : Grethe Busk Nielsen.


Der blev også opnået to 2. præmier af :

Gl. Landevej'es Lazy - ejer : Majbritt Østen og

Skodshøj Ulla - ejer : Grethe Busk Nielsen.


Der var fire 1. præmier til følgende :

Gl. Landevej´s Lolly

ejer  Claus Lund Jensen

1. præmie og prøvens bedste med 57 point

modtog også DGK´s Ærespræmie + Vestjyllandsudvalgets Vandrepokal

Villa Magnolia's Dexter

ejer Frank Hermansen, Norge  -       1. præmie med 55 point

Brandlunden's Puk

ejer : Mogens Reindorff Brandt    -  1. præmie med 52 point

PJ Hampus

ejer : Per Jøran Sandstå, Norge  -    1. præmie med 50 point


Stort TILLYKKE til jer alle.

 

En stor tak til vore dygtige dommere og terrænledere og observertører, som gjorde at alle fik en god dag i skoven.Medlems møde Vestjylland 2016


Den 10. oktober afholdt Vestjyllandsudvalget medlemsmøde i Humlum sognegård.

15 medlemmer var mødt op og deltog i fællesspisningen (gule ærter  med det hele)

Fra bestyrelsen deltog Jørgen Harrild Jensen.

Formandens beretning og regnskabet blev vedtaget uden bemærkninger.

Fra udvalget afgik

Erik Andersen og Henning Sørensen der ikke ønskede genvalg

Udvalget takker begge for deres engagement og væsentlige indsats for udvalgets arbejde.

Gitte Lassen blev genvalgt

Nyvalgte til udvalget blev

Kirsten Sandberg  Lund og

Hans Henrik Lützau Lund

Udvalget glæder sig til at samarejde med de nye medlemmer.

Der blev ikke valgt suppleanter

Jørgen Fruensgaard blev genvalgt som revisor.


Under eventuelt udspandt der sig en længere diskussion omkring konsekvenserne af både avlsrestriktion, ophøret af afpprøvning af vore hunde i grav for fri ræv og de stigende problemer med at skaffe terræn til drevprøver.


Bestyrelsens repræsentant ved medlemsmødet blev opfordret til primært at tage to ting med tilbage til bestyrelsesarbejdet:


1.:  et ønske om at få tilgængeliggjort  (fx på DGK's hjemmeside) det samlede datamateriale, som ligger til grund for beslutningen om den aktuelle avlsrestriktion.

2.:  En god portion frustration og skepsis overfor avslrestriktionen, som medlemsmødets deltagere finder har uoverskueligt mange utilsigtede og uhensigtsmæssige konsekvenser for det fremtidige avlsarbejde.


Jule- Nytårsgåtur i Klosterheden

torsdag den 29. december 2016

Vejret var fint (9 grader) og solen lod sig også se.Desværre deltog kun 8 personer og 7 hunde, det lave antal skyldes nok, at ugen mellem jul og nytår for mange var en alm. arbejdsuge.

Tanja og Kim kom inden start og præsenterede deres 6 skønne hvalpe


Vi gik en ca. 5,5 km lang rute i området omkring Ellebækken.  En dejlig og smuk tur

 

Her var der overalt tydelige spor efter bævernes tilstedeværelse

Turen afsluttedes med kaffe ved de overdækkede bænksæt ved Møllesøen. Vi prøvesmagte også alle Kirstens julegodter.


2016


Sporprøve 21.08.2016


Dommer   : Ian Gottlieb


Vejret bød på sol  vekslende med heftige byger, også torden og vinden kom fra øst. Temperaturen nåede de 19 gr., dagene forud havde det regnet let..

Vi startede med  to stk. 40 timers hunde. Begge fik præmiering. Sasja's Monty, ført af Merete Lunding fik 2. præmie med 47 point. Kirsten Sandborg Lund med  Sasja's Nelly fik 1. præmie    med 64 point og blev prøvebs bedste og tildeltes DGK's ærespræmie, Farouks vandrepokal til bedste elitehund og Kennel Ellebæks Vandrepokal  til yngste hund med 1. præmie.


Der var tre startende 20 timers hunde, hvoraf 2 blev præmieret, begge med 2. præmie.

Charolaisgårdens Emma med Tina Charlotte Nielsen fik 2. pr. med 48  p.

Dalstrup Sophus de Have med Aksel Beckneir fik 2. pr. med 33 p.


Til start var også to 3 timers hunde, der på dagen ikke blev  præmieret.


Prøvens dommer Ian Gottlieb gav mange roser til sporlæggerne for nogle fremragende spor, og for den måde sporene var lagt, så der blev minimal spildtid og at terrænet bare var super godt.


Fra udvalget skal lyde en stor tak til   Ian og sporlæggernem  for et flot stykke arbejde.


Klosterheden er også fremover en del af vore prøver. Vi nyder stor velvilje fra skovens folk, så også stor tak til dem.


Drevprøve i Vestjyllandsudvalget 05.03.2016.


Vi havde 12 hunde tilmeldt, desværre måtte en melde fra grundet sygdom. Det blev nærmest et skandinavisk træf med 4 norske – 2 finske og 5 danske. Vejret var med kun svag østlig vind, stille regn/slud meget af tiden og en temperatur på 1 – 2 + grader. Gode lydforhold. Der var masser af vildt i Feldborg sås flere harer, ræv, dådyr, rådyr og krondyr, i Sjørup var det rådyr, så alle hunde havde muligheder for at rejse vildt.


Der blev opnået to 3. præmier af :

Øllmans Jaffa (ræv/kronvildt) ejer Eddie Moljord Norge og

Finn (hare) ejer Juhana Yrjölä Finland.


Der var 1. præmie til følgende :

Villa Magnolia´s Bambi (råvildt)

ejer  Gro & Gunleik Vibeto Norge1. præmie med 50 point.

Løvetand´s Naser Khader (råvildt)

ejer Lars V. Andersen  1. præmie med 52 point

Gl. Landevej´s Lazy (dåvildt)

ejer Majbritt Østent   1. præmie med 52 point


Gl. Landevej´s Jessie (råvildt)

ejer Majbritt Østent   1. præmie med 55 point og prøvens bedste modtog også DGK´s Ærespræmie + Vestjyllandsudvalgets Vandrepokal til Prøvens Bedste samt en stor spand foder sponsoreret af Kingsmore.


Stort TILLYKKE til jer alle.

 

En stor tak til vore dygtige dommere og terrænledere og observertører, som gjorde at alle fik en god dag i skoven.Sporprøve 17.04.2016

Dommer Kim Kristensen


Det var med betænkelige miner, at vi mødtes søndag morgen i Feldborg Nørreskov kl. 7,30. Det regnede og det havde regnet en hel del om natten og om lørdagen. Ville færtforholdene for de 5 tilmeldte ”Elite hunde” være ødelagte? Heldigvis viste det sig, at vore bekymringer blev gjort til skamme. Regnen ophørte medens vi drak morgenkaffe. Den først startende hund fik enkelte dryp, hvorefter det klarede op med tiltagende vind.


Vi havde tre 40-timers hunde med,

Pia Graversen og Selene fik 1. præmie med 67 point og prøvens bedste ”Elite Hund”, DGK´s Ærespræmie og Batman´s Vandrepokal for bedste elitehund. Derforuden blev Selene også DKBRCH(S) på dagen.

Stort Tillykke.

Kirsten Sandborg Lund og Sasja´s Nelly fik 3. præmie


Vi havde også to 20-timers hunde.

Susanne Vase og Gravbassernes Célina.fik 2. præmie


Der deltog to 3-timers hunde.

Esben Trier Lund og Vibes Oliver 2. fik 1. præmie med 51 point.  Det blev samtidig Prøvens Bedste 3-timers hund, som fik DGK´s Ærespræmie, VestJyllandsudvalgets Vandrepokal til Bedste 3- timers hund, Kennel Gravbassernes Vandrepokal til Yngste hund med 1. præmie samt en spand foder sponsoreret af  Kingsmoor.

Stort Tillykke.


Øvrige 3 hunde, en i hver klasse, fik 0. Det var en lang, men god dag i skoven. Vi bryster os af at have noget af landets bedste sporterræn, og en række dygtige sporlæggere. Stor tak til dem.


Gåtur i Klosterheden - nytåret 2015/162015

Sporprøve 22.08.2015

Dommer : Gert Sønderskov


For første gang havde vi sporprøve i Klosterheden, hvor

vi har trænet i mange år.

Vejret var varmt med ca. 27 gr. og næsten ingen vind. Dagene forud havde også været varme.

Der startede 3 hunde på 1000 m. 40 timer, hvoraf to blev præmierede :


Gravbassernes Delta med Kim Kristensen fik 2. pr. 31 p.

Sasja's Monty med Merete Lunding fik 2. pr. med 44 p.


2 hunde startede 600 m. 20 timer og 1 af dem fik præmie :


Sasja's Nelly med Kirsten Sandborg Lund fik 1. pr. 62 p.  og blev prøvens bedste samt vandt DGK's ærepræmie, Farouq's Vandrepokal ogKennel Ellebæks vandrepokal


De to startende hunde på 600 m. 3 timer blev ikke præmierede.


Prøvens dommer Gert Sønderskov fik megen ros fra sporlæggere og hundeførere for sin fine måde at gøre tingene på.

Fra udvalget skal der lyde stor tak til dommeren og sporlæggerne, samt ikke mindst til skovens personale for stor velvilje.


Sporprøve 02.05.2015

Til sporprøvenn i Feldborg og Sjørup var tilmeldt 20 hunde men desværre var der kun plads til7 fordelt på 2 stk. 20-timers og 5 stk. 3-timers.

Vejret var ideelt 4-11 grader vindstille og solskin ingen regn.

De 2 20-timers hunde og 1 3-timers hund blev ikke præmieret. En 3-timers hund fik 2. pr.

Dalstrup Suphus de Have med Aksel Beckneir fik 1. pr. 59 point, Sasja's Nelly med Kirsten Sandborg Lund fik 1. pr.65 point og Markvangens Foxy med palle Dannemand fik 1. pr. med max. point 75 og blev prøvens bedste, samt fik DGK's ærespræmie, Vestjyllandsudvalgets ærespræmie til bedste 3-timers hund og Kennel Gravbassernes Vandrepokal til yngste hund med 1. pr.


Sporprøve 02.07.2015

Dommere Jens Skkovbo Pedersen og Mirjam Hoogeveen


Til sporprøvenn i Feldborg og Sjørup, der var del af den Nordiske Gravhundeuge var tilmeldt ialt 11 hunde. Tre kom fra Finland, 1 fra Norge og 7 fra Danmark.

To danske hunde var tilmeldt 600 m. 20 timer spor og blev ikke præmieret.

De resterende var alle tilmeldt 1000 m. 40 timers spor.

Vejret før og under prøven var særdeles varmt og tørt, og det viste sig at være meget svart for hundene, hvoraf  kun to blev præmierede.


Sasja's Monty med Merete Lunding fra Danmark fik 2. pr. med 48 p.

Rivakke Justiinia med Ulla Kamilla fra Finland fik 2. pr. med 56 p.

Drevprøve 07.03.2015

Drevprøven d. 7. marts var en stor succes. Vejret var overskyet 9 grader varmt med høj luftfugtighed, noget blæsende, som til tider gjorde det vanskeligt at høre hundene. Alle hunde rejste vildt, men ikke alle magtede at fastholde det. Der blev rejst både ræv, hare, rådyr, dådyr samt kronvildt. 17 tilmeldte hunde.

Af de 16 deltagende hunde, opnåede fire 1. præmie, to 2. præmier og fire 3 præmier. Så det var vel ikke så ringe endda.

Sven Jensen, Skanderborg med RS Lotus og Kaj Larsen, Thisted med RS Kokborg´s Miss Molly opnåede begge 50 point og 1. præmie.

Mogens R. Brandt, Holstebro med Brandlundens Puk opnåede 51 point og 1. præmie.

Lars V. Andersen, Havndal med KS Lovetand´s Naser Khader opnåede 56 point og 1. præmie og blev Prøvens Bedste hund den drev med dåvildt, hvilket er første gang her på stedet. Det behøver nu ikke at blive almindeligt.

Udstilling 03.03.2015

Lørdag den 14.marts kl. 10, blæste Vestjysk Jagthorns Laug vores udstilling i gang i Tvis Hallen. 96 gravhunde var klar til, at yde deres bedste overfor den polske dommer Ina Malecka, og den norske dommer Lar Omdal.

Det var den første udstilling i DGK, hvor et nyt it system, så dagens lys. De få udfordringer dette gav, blevet taget med smil, og godt humør fra alle. I det hele taget, var dagen var præget af en god stemning, hvor rigtig mange gæster havde valgt, at bruge deres lørdag på, at følge udstillingen. 2014

Sporprøve 23.08.2014

Dommerer Bent Møller Jensen og Kim Kristensen.

Ved tilmeldingsfristens udløb var der tilmeldt i alt 11 hunde. 3 på 40 timer/1000m, 3 på 20 timer/600m samt 5 hunde på 3 timer/600m. Vi fik lov at tage alle hunde med. 40timer/1000m hundene havde det svært, det blev dog til en 3. præmie til Merete Lunding og Saqsja´s Monty. På 600m/20 timer  opnåede 2 ekvipager 1. præmie,  Markvangen´s Dirk ført af Gert Sønderskov. Mogens Brandt med Brandlunden´s Puk opnåede efter virkeligt flot sporarbejde at blive PRØVENS BEDSTE ”Elite hund” med 1. præmie , og vandt Vestjyllandsudvalgets Vandrepokal. PRØVENS BEDSTE på 600m/3 timer blev Arvid Bjertrup og Bibi, som samtidig vandt ”Faroug´s” Vandrepokal. Kennel Ellebæks Vandrepokal til yngste med 1. præmie gik til Karen Nielsen og Hørkær´s Prinsesse Olga. Derforuden faldt der 2 andenpræmier.

Sporprøve 22.03.2014

Spor prøven i Sjørup er nu vel overstået. Det blive til mange flotte præmieringer.

Der var 5 hunde med 1 pr. og 2 med 2. pr. Stort tillykke til alle deltagere.

Prøvens bedste 40/20 timers hund:

KS, Art Starni's Dixie med Helle Gabel som fører.

Prøvens bedste 3 timers hund:

RS, Brandlunden's Puk med Mogens Brandt som fører.

Prøvens yngste med 1 pr.:

RS, Rulab's Dustin med Niels Arne Jensen som fører.

Nytårsgåtur i Klosterheden

Søndag d. 30. december mødtes 13 hundeejere + 11 gravhunde og en labrador ved Møllesøen i Klosterheden. Der blev gået en smuk tur på 4,5 km. Vejret var ikke med os, det regnede under hele turen og stormen Bodil havde også lagt forhindringer undervejs, men alle gennemførte også Kaj´s 2 børnebørn, hvoraf den yngste var 5 år. Der var endda overskud til at synge undervejs. Grundet vejret og at folk var mere eller mindre våde og hundene ligeså, valgte vi at tage hjem og drikke kaffen.